МАЙСТЕРМАЙНД ГРУПИ З АСПІРАНТАМИ

5 листопада 2021 року відбулася перша майстермайнд група з аспірантами Нуково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України.

Майстермайнд – це груповий формат роботи для досягнення індивідуального успіху. Працює за рахунок обміну досвідом, спільної генерації ідей, довгострокового рамкування.

Мета майстермайнд при підготовці аспірантів – формування системної підтримки ідей під час роботи над дисертацією,  генерація нових ідей, дотримання норм часу на кожне завдання.

Результатом майстермайнд є досягнення ефективності процесу дослідження.

Завантажити презентацію