Змістовний модуль 1. Теоретичні і методологічні проблеми формування економічної безпеки країни

Тема: Теоретичні основи формування системи економічної безпеки держави

План лекції

1.Теоретико-правові засади економічної безпеки держави

2. Структурна модель економічної безпеки держави

3. Економічна безпека систем різного рівня ієрархії

4. Національні економічні інтереси та механізми їх забезпечення

Лектор: д.е.н., професор Ірина Олегівна Губарєва

Завантажити презентацію