КРУГЛИЙ СТІЛ «ВИЩА ОСВІТА: ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ»

06 червня 2018 року Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України проведено круглий стіл на тему «Вища освіта: перспективи реформування», в якому взяли участь представники вищої освіти м. Харкова та Національної академії наук. Відкрив захід директор Центру, д.е.н., проф. М.О. Кизим, акцентувавши увагу присутніх на надзвичайній актуальності питань подальшого розвитку системи освіти для країни.

З доповіддю «Позиціонування системи вищої освіти України у міжнародному просторі» виступила викладач кафедри митної справи і оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця к.е.н. В.М. Остапенко. 

У своїй доповіді «Світовий досвід реформ і форсайт-прогнози» аспірант НДЦ ІПР НАН України Н.Л. Луценко окреслила основні етапи та базові принципи реформування системи вищої освіти Китаю, а також цілі, які було досягнуто. Представлені ключові результати форсайт-прогнозів розвитку вищої освіти, проведені міжнародними компаніями.

В обговоренні взяли участь заступник директора з наукової роботи д.е.н., проф. Ю.Б. Іванов та співробітники НДЦ ІПР НАН України: д.е.н., проф. І.О. Губарєва, д.е.н., доц. О.Ю. Іванова, к.е.н. доц. О.Ю. Полякова, к.е.н., доц. О.М. Красноносова та ін., проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця к.е.н., проф. М.В. Афанасьєв, завідувач кафедри статистики та економічного прогнозування д.е.н., проф. О.В. Раєвнєва, доцент кафедри педагогіки та іноземної філології к.т.н., доц. О.В. Мілов, докторанти та аспіранти.

Завантажити презентацію