КРУГЛИЙ СТІЛ "ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

11 квітня 2018 року Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України було проведено круглий стіл на тему «Економічна політика в Україні: проблеми та перспективи». Зі вступним словом виступив директор Центру, д.е.н., професор Микола Кизим, який підкреслив актуальність винесеної на обговорення проблематики.

З доповіддю на тему «Складові економічної політики. Етапи формування економічної політики України» виступила к.е.н., доцент, завідувач сектору макроекономічного аналізу та прогнозування Ольга Полякова. Доповідачем були представлені сучасні підходи до визначення сутності поняття «економічна політика», основні властивості, суб’єкт та об’єкт. Складові економічної політики запропоновано розглядати в об’єктному та функціональному розрізах.

Законодавче забезпечення економічної політики України почало формуватися на початку 90-х років минулого століття з прийняттям Концепції переходу Української РСР до ринкової економіки. На сьогодні близько сотні законодавчих актів напряму або опосередковано визначають засади економічної політики в Україні, однак брак системного підходу простежується майже за всіма її окремими складовими.

З доповіддю на тему «Досвід ЄС у запровадженні елементів спільної економічної політики у країнах-учасницях об’єднання» виступила к.е.н., науковий співробітник сектору енергетичної безпеки та енергозбереження Вікторія Шликова. У доповіді акцентовано увагу на основних рішеннях, зокрема у сфері бюджетної та фіскальної політики ЄС, які були розроблені та імплементовані у зв’язку із переглядом механізмів економічного управління після фінансово-економічної кризи. Розглянуті ключові положення пакету «Шести законів» («Six-Pack») 2011 р..

У дискусії взяв участь директор НДЦ ІПР НАН України М.О. Кизим, заступник директора, д.е.н, професор Ю.Б. Іванов та співробітники Центру: д.е.н. Н.В. Бєлікова, д.е.н. О.Ю. Іванова, к.е.н. О.М. Красноносова, к.е.н. Д. Г. Михайленко, к.е.н. О. В. Тур, пров. інженер О.М. Леванда.

Завантажити презентацію