17 листопада 2022 року директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, д-р. екон. наук, проф. Вікторія Хаустова та завідувач сектора промислової політики та інноваційного розвитку Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, д-р. екон. наук, доц. Олена Решетняк взяли участь у пленарному засіданні XVI Всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю «Моделювання та прогнозування  економічних процесів» кафедри економічної кібернетики ФММ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут Імені Ігоря Сікорського».

На конференції, серед основних доповідей, були представлені такі: 

«Modelling of the innovative infrastructure for implementing inform-technologies in business processes of enterprises using Poland’s experience» - Svetlana Kashuba Dr, Professor, Director of the European Institute, WSG University in Bydgoszcz, Poland;

«Involving universities in aid and humanitarian activities, based on the example of the university of economics in Bydgoszcz» - Krzysztof Maślankowski Dr., Assistant prof., Institute of Economics, WSG University in Bydgoszcz, Poland Lidia Shahbazyan Head of EUROPE DIRECT, Bydgoszcz, Poland;

«Моделювання відновлення наукового потенціалу в Україні у повоєнний період» - Хаустова Вікторія Євгенівна д-р. екон. наук, проф. директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України; Решетняк Олена Іванівна д-р. екон. наук, доц., завідувач сектора промислової політики та інноваційного розвитку Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України;

«Моделювання впливу цифрових бізнес-активів на економічне зростання країни за j-кривою продуктивності» - Сунцова Олеся Олександрівна д-р. екон. наук, проф., академік Академії економічних наук України, професор кафедри економічної кібернетики, Державний податковий університет;

«DevOps методологія та цифровізація управління в умовах війни» - Камінський Олег Євгенович д-р. екон. наук, доц., доцент кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки, Київський національний економічний університет;

«Особливості процесу моделювання господарської діяльності в нестаціонарних умовах функціонування» - Гавронський Артем Олександрович випускник ФММ 2007 року кафедри економічної кібернетики КПІ ім. Ігоря Сікорського, керівник групи компаній "ОЛГА" з надання послуг з логістики та дистрибуції виробникам FMCG сегменту по всій території України.

Завантажити презентацію