МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ"

16 березня 2018 року в Харківському навчально-науковому інституті Державному вищому навчальному закладі «Університет банківської справи» спільно з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України та вищими навчальними закладами Німеччини, Польщі, Латвійської, Білоруської, Литовської Республік, Грузії та Азербайджану відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики».

Формування умов для забезпечення фінансової спроможності всіх суб’єктів економічних відносин – це важливе завдання на шляху до забезпечення економічної безпеки країни, її регіонів, зростання рівня соціально-економічного розвитку; і головне – досягнення гідного рівня та якості життя населення.

Обговорені на Конференції питання щодо проблем та перспектив розвитку фінансово-кредитної діяльності, дозволили учасникам визначити необхідність розробки та реалізації сучасних дієвих механізмів формування фінансової спроможності держави.

Завантажити презентацію