ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Обсяг споживання електроенергії визначається як динамікою розвитку реального сектору економіки, так і підвищенням добробуту населення. Економіка України розвивається нерівномірно з тенденцією до депресії або спаду. Зменшення питомої ваги високоенергомістких видів економічної діяльності призвело до суттєвого скорочення виробництва електроенергії в країні, та, як наслідок, зменшення коефіцієнту завантаження потужностей. Недостатній розвиток реального сектора позначився на добробуті населення та, як наслідок, назріває його енергетична бідність. Відтак, Україна має найнижчі показники електроспоживання на душу населення серед європейських країн.

Разом з цим зміни у структурі споживання електроенергії в Україні, зменшення попиту з боку економіки та його збільшення населенням, потребують збільшення мобільності регулювання потужностей у «піковий» та «напівпіковий» періоди. Зазначені тенденції повинні складати основу структурно-технологічного розвитку електроенергетики України.

Обговорені на круглому столі питання інноваційного розвитку електроенергетики дозволили учасникам визначити необхідність структурних перетворень електроенергетики України на основі виводу з експлуатації морально і фізично застарілого обладнання і впровадження високоефективних та низьковуглецемістких технологій (HELE-технологій).

Завантажити презентацію