18.04.2024 р. у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України відбулося громадське обговорення освітньо-наукової програми Менеджмент підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

В обговоренні освітньо-наукової програми Менеджмент підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», що реалізується у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України взяли участь гарант освітньо-наукової програми Ірина Губарєва, стейкхолдери, здобувачі освіти та співробітники Центру.

Завантажити презентацію