КРУГЛИЙ СТІЛ

"ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ"

20 грудня 2017 року Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України було проведено круглий стіл на тему: «Основні пріоритети забезпечення фінансово-економічної безпеки України».

Зі вступним словом виступив заступник директора Центру, д.е.н., професор Юрій Борисович Іванов.

З доповіддю на тему: «Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки України» виступила д.е.н., доцент, завідувач сектору енергетичної безпеки та енергозбереження Центру Ірина Олегівна Губарєва. На сучасному етапі розвитку України все гострішого значення набуває проблема формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки країни. Доповідач зосередила увагу на таких питаннях: загрози економічній безпеці України: сутність, оцінювання та механізм упередження; інструментарій виявлення загроз економічній безпеці національної економіки; аналіз стану економічної безпеки України та країн ЄС; структуризація загроз економічній безпеці України; оцінювання впливу загроз на стан економічної безпеки України; імітаційне моделювання економічної безпеки України.

З доповіддю на тему: «Міжнародний досвід застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення» виступила д.е.н., професор кафедри банківської справи ХНЕУ ім. Семена Кузнеця Ірина Миколаївна Чмутова. Метою доповіді стало узагальнення ключових змін стандартів FATF, аналіз застосування країнами ризик-орієнтованого підходу у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ВК/ФТРЗ), систематизація положень управління ризиками ВК/ФТРЗ у зарубіжній практиці.

Завантажити презентацію