ДОПОВІДІ КРУГЛОГО СТОЛУ 

(проводиться в межах Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», присвяченої видатному вченому-економісту О. Г. Ліберману, 25 листопада 2022 р. у м. Харків, Україна)

ВНУКОВА Наталія Миколаївна, докт. екон. наук, професор, професор кафедри банківської справи і фінансових послуг Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Харків, Україна)
Конкурентоспроможність та інновації у спадщині професора Ростислава Колегаєва, учня видатного вченого Овсея Лібермана

АНТОНЮК Валентина Полікарпівна, докт. екон. наук, професор, головний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України (Київ, Україна)                                                                       Вплив війни на економіку України: масштабні втрати та нові можливості 

SANDAL Jan-Urban, Fil. Dr., owner of the Jan-U. Sandal Institute (Lørenskog, Norway)
Strategic Management of Competitiveness based on Innovation 

BALTGAILIS Jurijs, Dr. Оec., Assistant Professor, Baltic International Academy (Riga, Latvia)
Problems of innovation in the field of financial technologies 

ХАУСТОВА Вікторія Євгенівна, докт. екон. наук, професор, директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків, Україна)
ГУБАРЄВА Ірина Олегівна, докт. екон. наук, професор, заст. директора з наукової роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків, Україна)
Індустріальні парки як інструмент підтримки розвитку промислового сектору та відновлення економіки України

МОКІЙ Анатолій Іванович, докт. екон. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України” (Львів, Україна) 

ІЛЯШ Ольга Ігорівна, докт. екон. наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів, професор кафедри економічної кібернетики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)                                                                                                                           

ФЛЕЙЧУК Марія Ігорівна, докт. екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького (Львів, Україна)                                                                     

ДАЦКО Олеся Ігорівна, докт. екон. наук, професор, в.о. завідувача кафедри менеджменту мистецтва, Львівська національна академія мистецтв (Львів, Україна)
Методологічний підхід до моделювання продуктивної спроможності регіону в умовах війни                                     

ЛАЙКО Олександр Іванович, докт. екон. наук, професор, заступник директора ДУ «Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» (Одеса, Україна)
Стратегічні пріоритети стимулювання інноваційного розвитку економіки в повоєнний період 

KUMAR Amit, Assistant Professor, Department of Commerce & Business Management of the Integral University (Lucknow, India)
Role of Enterprise Architecture in Digital Transformation

ШИЯН Дмитро Вікторович, докт. екон. наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та організації бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Харків, Україна)
СЕВРЮКОВА Єлизавета Олександрівна, аспірант кафедри економіки підприємства та організації бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Харків, Україна)
Вплив рівня самооцінки домогосподарствами своїх доходів на формування споживчого попиту 

ПРОСКУРНІНА Надія Вікторівна, докт. екон. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки і менеджменту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Харків, Україна)                             

ГОРОБИНСЬКА Маріанна Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і менеджменту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Харків, Україна)
Цифровізація операційної маркетингової діяльності підприємств в контексті відновлення економіки України 

ВАЦЬКОВСЬКІ Казімеж Станіславович, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем Варшавського технологічного університету «Варшавська політехніка» (Варшава, Польща)
ГОРДІЄНКО Лариса Юріївна, канд. екон. наук, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Харків, Україна)
Новий публічний менеджмент – інноваційні напрямки змін у функціонуванні публічного сектору

ЦИНАЛЄВСЬКА Ірина Анатоліївна, канд. екон. наук, ДУ «Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» (Одеса, Україна)
Передумови впровадження політики згуртованості в Україні

ТУТОВА Анастасія Сергіївна, викладач кафедри менеджменту, логістики та інновацій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Харків, Україна)
Міграція населення під час війни та її вплив на ринок оплати праці

Завантажити перелік доповідей