Освітньо-наукові програми 073 Менеджмент та 281 Публічне управління та адміністрування підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні  успішно акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Завантажити сертифікати