Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України взяв участь у розробці Візії відділення економіки Національної академії наук України "Повоєнне відродження України". Візія повоєнної розбудови України передбачає формування модерного демократичного суспільства із стійкою до ризиків людиноцентричної економіки. Законодавчою базою стане новий суспільний договір, націлений на максимально справедливий розподіл результатів економічного зростання, зниження нерівності і бідності населення, досягнення східноєвропейських параметрів якості життя. Інституційні інструменти мінімізуватимуть персональне втручання чиновників у процеси управління економікою, раціональне розміщення інфраструктурних об'єктів територією країни максимально убезпечуватиме населення і бізнес від ризиків, пов’язаних із близькістю до кордонів із агресивним сусідом, а високий рівень розвитку оборонного комплексу гарантуватиме здатність до відсічі агресору. Трансформація економічної структури створить підстави для включення України у загальносвітові ланцюги із високою доданою вартістю, належної конкурентоспроможності товарів і балансу між власним забезпеченням внутрішніх потреб із міжнародною кооперацією. Раціональна система користування природними ресурсами забезпечуватиме не тільки задоволення поточних проблем, а й відновлення довкілля. Результатом позитивних економічних, екологічних і управлінських змін стане подолання катастрофічних демографічних наслідків збройної агресії, хоча і скорочення чисельності населення, і деформація статево-вікової структури є неминучими.

Завантажити презентацію