СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА ХАРКОВА ДО 2020 РОКУ

Необхідність розробки Стратегії розвитку міста Харкова викликана такими подіями:

Стратегію розвитку м. Харкова до 2020 року розроблено згідно із Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів», Законом України «Про засади державної регіональної політики», а також на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження міського голови від 02.06.2016 No 78.

Головні цілі розвитку м. Харкова узгоджені зі стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року і Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, а також принципами Європейської хартії міст і Стратегії «Європа-2020».

У Стратегії розвитку м. Харкова враховані основні положення Концепції стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року і Генерального плану міста.

У ході роботи над Стратегією міста були використані рішення самітів і конференцій ООН, хартій та декларацій ЄС.

При написанні Стратегії міста враховано напрацювання й рекомендації проектів різних країн і організацій в Україні: швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні — DESPRO», проекту «Підтримка розвитку громади зсередини» Агентства США з міжнародного розвитку USAID, проекту «Регіональне врядування та розвиток» канадської інтернаціональної агенції розвитку, проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України» тощо.

У Стратегії використано праці вітчизняних і закордонних вчених й організацій, які займаються проблемами розвитку міст і регіонів.

Стратегію розроблено у тісній співпраці передусім громадськості, експертного співтовариства, бізнесу та органів виконавчої влади за участі вчених і фахівців із різних сфер соціально-економічного життя міста.

Стратегію міста побудовано на основі науково обґрунтованої методології з використанням сучасних методів прийняття управлінських рішень.

Завантажити текст