Стратегія сталого розвитку Харкіської області до 2020 року

Стратегію сталого розвитку Харківської області розроблено згідно з чинним законодавством на основі «Концепції державної регіональної політики» на виконання постанови Кабінету міністрів України No 1001 від 21.07.2006 р. «про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» та рішення LXI сесії V скликання Харківської обласної ради No 1803-V від 15.09.2010 р.

«Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року» є правонаступницею «стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року». Водночас у ній враховано здобутки державних і регіональних цільових програм, зокрема таких, як: «Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки», «державна цільова програма розвитку українського села», «Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року», «програма підвищення рівня та покращання якості життя населення Харківської області на період до 2015 року», «програма науково-технічного та інноваційного розвитку регіону на період до 2015 року», «програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по Харківській області на 2010 – 2014 роки», «програма «питна вода Харківської області» на 2006 – 2020 роки» та інші.

У ході роботи над стратегією було використано відповідні рекомендації, рішення самітів і конференцій ООН: декларація тисячоліття, стамбульська декларація по населених пунктах, сталий розвиток міста та інші.

При написанні стратегії враховано як вітчизняний, так і закордонний досвід опрацювання аналогічних документів: національної стратегії сталого розвитку Швеції до 2002 року, державної програми дій для сталого розвитку нідерландів, скандинавської стратегії сталого розвитку, стратегії сталого розвитку Єс, Концепції переходу Російської Федерації до сталого розвитку.

У пропонованій стратегії використано напрацювання вітчизняних і закордонних учених, практичні пропозиції фахівців, а також бачення проблем, напрямів і цілей розвитку регіону його мешканцями та громадськими організаціями.

Для визначення шляхів сталого розвитку регіону та прогнозування індикативних показників його досягнення в стратегії використовувався сценарний підхід на основі імітаційного моделювання.

Стратегію побудовано на основі програмно-цільового підходу до вирішення проблем регіону. При цьому передбачається використання проектно-орієнтованого підходу до формування та реалізації регіональних цільових програм різної спрямованості.

Завантажити текст