СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021-2027 РОКИ 

У сучасному мінливому світі в умовах реалізації в Україні реформи місцевого самоврядування і активного впровадження принципів децентралізації середньострокове планування має стати основним інструментом вирішення проблем регіону та забезпечення перспектив подальшого його розвитку. 

Необхідність розробки Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки викликана завершенням дії попередньої стратегії (2020 р.), змінами у принципах державної регіональної політики, посиленням глобальних викликів, які постали перед світовою економікою на сьогодні, посиленням впливу глобального поділу праці на національні економіки країн, що розвиваються, ризиків і загроз, які з’явилися в економіці країни й області в останні роки, розвитком технологій нового покоління, активізацією процесу створення об’єднаних територіальних громад, загостренням демографічних і соціальних проблем тощо. 

Стратегія розвитку Харківської області на 2021–2027 роки (далі Стратегія) розроблена згідно з чинним законодавством: Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» (від 08.09.2005 № 2850-IV), Законом України «Про засади державної регіональної політики» (від 05.02.2015 № 156-VII зі змінами), Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 (зі змінами), Методикою розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79 (у редакції від 27.02.2018), а також на виконання рішення Харківської обласної ради від 28.02.2019 № 915-VII. 

Стратегія розроблена з урахуванням Цілей Сталого Розвитку, затверджених на Саміті Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку, основних положень проєкту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року: «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину» та досвіду розробки та реалізації «Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року» (2015 р.), «Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року» (2010 р.), «Стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2015 року» (2008 р.), «Стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року» (2004 р.). 

Стратегія розроблена робочою групою, затвердженою розпорядженням Голови Харківської обласної державної адміністрації від 13.01.2020 № 10, до якої входили понад 200 фахівців з основних питань розвитку області: децентралізації, освіти, охорони здоров’я, розвитку культури, ЖКГ, громадської безпеки, природокористування та екології, розвитку підприємництва й інституцій громадянського суспільства тощо. Пропозиції представників органів виконавчої влади, експертного cпівтовариства, громадськості, бізнесу та науковців щодо місії, візії, цілей і завдань Стратегії узагальнювалися цільовими підгрупами та керівним комітетом робочої групи. Організаційно-технічне забезпечення здійснювалося Департаментом економіки і міжнародних відносин обласної держадміністрації. Процес розробки Стратегії носив відкритий характер, висвітлювався у засобах масової інформації та спеціально створеному інтернет-порталі www.strategy.kharkiv.ua. 

Стратегія є документом вищого рівня області і основою для розробки та уточнення діючих стратегій розвитку, програм, планів заходів з реалізації для територіальних громад, обґрунтування інвестиційних проєктів, залучення коштів державного та місцевого бюджетів.

Завантажити текст