Програма розроблена спільно фахівцями НДЦ ІПР НАН України та Харківського регіонального відділення ВГО УСПП. Ідею та основні положення програми запропонував Олег Ільютко, голова Об’єднання промисловців та підприємців Харківської області, голова регіонального відділення УСПП області, який пішов з життя у квітні цього року.

Економіка України знаходиться на межі виживання. Індекс фізичного обсягу ВВП у 2020 р. порівняно з попереднім – 96 %. Темп зростання цін у тому ж році (5 %) майже вдвічі перевищив зростання реальних доходів населення (2,6 %).

Промисловість перестала бути основним джерелом економічного зростання. ВВП, створене у промисловості, склало у 2020 р. 18 %. Ступінь зносу основних фондів досягла 66,5 %. Промислові підприємства потребують масштабного оновлення, модернізації та реконструкції.

В економіці не вистачає грошей ані для розвитку, ані для поточної діяльності, ані для забезпечення соціальної сфери. Кредитні ресурси занадто дорогі для підприємств (середньозважена ставка за новими кредитами у 2020 р. від 9,1 % до 12,6 %) і населення (від 13,1 % за іпотечними кредитами до 32,4 % за споживчими). Інвестиції у реальний сектор економіки незначні (капітальні інвестиції у матеріальні активи промисловості у 2019 р. – 6,3 % ВВП).

Фонди соціального страхування відчувають посилення тиску через старіння населення, великий обсяг тіньової економіки (до 30 % ВВП у 2019 р.), відсутність економічного зростання.

Програма відродження пропонує наповнити економіку грошима, які нададуть поштовх розвитку реального сектора, зокрема, промисловості та забезпечать ресурси економічного зростання.

Основним інструментом є цілеспрямована масштабна емісія без інфляції. Кошти зараховуються на індивідуальні пенсійні рахунки Державного накопичувального пенсійного фонду (ДНПФ), який стає головним інституційним інвестором. Додаткові виплати з цього фонду та фінансування дефіциту солідарної пенсійної системи здійснюються за рахунок інвестиційного доходу. Емітовані кошти не будуть доступні на споживчому ринку і не спричинять зростання інфляції.

Держава інвестує кошти ДНПФ у реконструкцію, модернізацію, оновлення державних промислових підприємств, збільшує їх статутний капітал. Ефективність інвестицій гарантується спеціальними конкурсними умовами інвестування. Привабливість підприємств для приватних інвесторів збільшиться, подальший розвиток забезпечується на умовах публічно-приватного партнерства.

Вибір раціональних сценаріїв реалізації запропоновано програми потребує додаткових досліджень та обґрунтування запобіжних заходів.

Ідея програми – Олег Ільютко

Розробники: виконавчий директор ОПП в Харківській області – регіонального відділення ВГО УСПП Едуард Набока;

в.о. директора НДЦ ІПР НАН України, д.е.н., проф. Юрій Іванов;

зав. сектора макроекономічного аналізу та прогнозування, к.е.н., доц. Ольга Полякова.

Завантажити презентацію