ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2021–2023 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021–2027 РОКИ

План реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки розроблявся відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів (Постанова КМУ №932 від 11.11.2015 р.) і Методикою розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів за-ходів з їх реалізації (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуна-льного господарства України №79 від 31.03.2016 р.).

План заходів з реалізації Стратегії передбачає заходи, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм та проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Харківської області.

Черговість реалізації проєктів за планом реалізації Стратегії встановлюється у логічній послідовності із дотриманням умов уникнення розривів та вузьких місць під час виконання пов’язаних між собою заходів щодо реалізації проєктів.

Завантажити текст