Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року

Харківська область, як і інші регіони України, для успішного функціонування та розвитку повинна мати науково обгрунтовану й практично реалізовувану стратегію. Вона, згідно з чинним у країні законодавством, є основою для розробки всіх інших офіційних документів: програм соціальноекономічного розвитку, бюджетів різних рівнів, державних і регіональних цільових програм за окремими пріоритетними напрямами або ключовими проблемами.

На даний момент у Харківській області є офіційно прийнята стратегія соціально-економічного розвитку на період до 2011 року. Проте термін її дії закінчується вже через рік. У той же час, стратегія розвитку регіону є документом, який дозволяє йому укласти довгострокову угоду з Кабінетом Міністрів України і гарантує підтримку її реалізації на державному рівні. Разом з тим, з моменту прийняття стратегії розвитку Харківської області до 2011 року пройшло близько семи років. За цей час змінилася соціально-економічна ситуація в регіоні, у країні та у світі в цілому, що вимагає коректування стратегії розвитку регіону.

Пропонована колективна праця є першою з розпочатої в 2010 році серії науково-практичних доповідей з ключових проблем соціально-економічного, політичного та культурного життя Харківської області. Дана форма подання результатів спільної праці вчених і практиків у більшості країн світу є попередньою проробкою офіційних документів, на основі якої вони потім розробляються й приймаються відповідними органами державного управління.

Як приклад можна навести дві національні доповіді секції суспільних і гуманітарних наук НАН України: «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу і держави» (2009 р.) і «Новий курс: реформи в Україні 2010 – 2015 рр.» (2010 р.), багато з положень яких лягли в основу Програми економічних реформ на 2010 – 2014 рр., яка розробляється в країні.

Науково-практична доповідь «Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року» охоплює аналіз і вибір шляхів вирішення ключових проблем і цілей розвитку не тільки Харківського регіону, а й країни в цілому. У роботі, що пропонується, враховується чинне законодавство, існуюча практика складання стратегій регіонального розвитку, цільових програм у різних секторах економіки та з окремих проблем. Вона є практичним втіленням цілей і завдань передвиборчої програми Президента України В. Ф. Януковича «Україна – для людей». У доповіді вперше зроблено спробу врахувати рекомендації ООН, як того вимагає чинне законодавство, про необхідність відображення в стратегічних документах глобальних проблем, які стоять перед світовим співтовариством. При розробці доповіді автори врахували також рекомендації ООН про необхідність побудови стратегій країн світу та їх регіонів на основі концепції сталого розвитку.

Разом з тим, конкретизуючи цю концепцію стосовно до регіону, розробники поєднали її з теорією економічної безпеки, що дозволило запропонувати конкретні кількісні порогові індикатори, що забезпечують дієвий моніторинг сталого розвитку регіону.

У доповіді пропонується розглядати сталий розвиток регіону як гармонічну взаємодію та розвиток трьох складових: соціальної, економічної та екологічної.

Соціальний сталий розвиток Харківської області передбачає реалізацію таких пріоритетних напрямів:

Економічний сталий розвиток Харківської області включає в себе такі пріоритетні напрями: ƒ

 

Завантажити текст