КОМПЛЕКСНИЙ ПАКЕТ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ ТА СТВОРЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ДО СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Пандемія COVID-2019 показала, що світ у цілому виявився не готовим до швидкої зупинки поширення хвороби та подолання її наслідків. Економічні наслідки введення суворих карантинних заходів досі оцінюються із великою розбіжністю, але за усіма оцінками очікується падіння в усіх провідних економіках і уповільнення розвитку світової економіки. 

Розробці пакету антикризових заходів передував аналіз наслідків пандемії для світової економіки й економіки України з урахуванням прогнозів та можливих сценаріїв, а також аналіз досвіду країн світу щодо боротьби з пандемією та її негативним впливом на економіку. 

Запропонований комплекс включає ті заходи, які після змін у відповідних чинних або нових затверджених нормативних актах зможуть забезпечити подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією COVID-19, відновлення економіки України та створення умов для подальшого сталого соціально-економічного зростання країни.

В основу розробки комплексного пакету заходів покладено  диференційований підхід до змісту та складу заходів антикризової економічної політики з виділенням чотирьох етапів:

На кожному з етапів антикризові заходи економічної політики уряду мають бути сфокусовані на трьох напрямах:

Для кожного запропонованого заходу визначено відповідальний за його здійснення орган державного управління та нормативно-правові документи, які потребують змін.

Розробка має на меті у короткостроковій перспективі швидке подолання негативних наслідків пандемії, у середньостроковій – забезпечення належного рівня економічної безпеки, достатніх умов сталого соціально-економічного розвитку країни, зокрема, в умовах кризи біологічного походження.

Завантажити матеріали