В процесі розробки Стратегії розвитку Науково-дослідного центру індустріальних про­блем розвитку Національної академії наук України (НДЦ ІПР НАН України) здійснено аналіз стану і тенденцій розвитку Центру, його позиціонування у Відділенні економіки НАН України. Спираючись на результати проведеного SWOT-аналізу, який дозволив визначити головні проблеми НДЦ ІПР НАН України і його конкурентні переваги, та враховуючи точки зору зов­нішніх експертів, визначені місія та візія НДЦ ІПР НАН України, а також стратегічні цілі його розвитку. Для кожної стратегічної цілі сформульовані завдання та визначені індикатори дося­гнення цілі.

Результати реалізації стратегії розвитку НДЦ ІПР НАН України передбачається визнача­ти на підставі проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації заходів.

Стратегію затверджено на засіданні Вченої ради НДЦ ІПР НАН України.

Завантажити презентацію