ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

Трансформації командно-адміністративної системи економіки та здійснення багатогранних економічних реформ притаманні у першу чергу країнам Центральної та Східної Європи, а також країнам колишнього СРСР. Саме у цих країнах отримано унікальний досвід реформування усіх сфер суспільного життя.

Такі країни, як Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина та ін. мали різну структуру національної економіки, стартові умови та траєкторію економічних реформ. Тому доцільно провести аналіз основних моделей реформування економіки у постсоціалістичних країнах та зіставити їх характерні особливості з Україною; виявити схожі риси та відмінності.

Усі країни, економіка яких базувалися на соціалістичному способі ведення господарства, на початку трансформаційного періоду різнилися між собою за сукупністю базових умов соціально-економічного розвитку, тому використання зарубіжного досвіду реформування має ґрунтуватися на попередньому глибокому аналізі національної специфіки.

Завантажити довідку