Структура економіки України у 2010-2014 рр.

Довідка присвячена аналізу стану і проблем структури економіки України та пошуку шляхів їх розв’язання. На основі аналізу даних таблиць «витрати – випуск» України за 2010 і 2014 рр. та даних про зайнятість найманих працівників здійснено аналіз структури економіки України у розрізі показників випуску, валової доданої вартості, експорту, імпорту, зайнятості, а також структури використання продукції та структури матеріальних витрат. Показано, що однією з головних проблем у структурі економіки України є надмірна питома вага сфери послуг, зокрема, оптової і роздрібної торгівлі, низька питома вага високотехнологічних галузей промисловості. У експорті переважає сировинна та низькотехнологічна продукція. Надмірна експортоорієнтованість металургійного виробництва, частково машинобудування та легкої промисловості свідчить про низький рівень розвитку внутрішнього ринку і створює загрозливу залежність від коливань на світових ринках. Аналіз структури використання та матеріальних витрат показав низьку наукоємність економіки України, і надвелику матеріалоємність виробництв промисловості. Показано, що структура економіки України не відповідає сучасному технологічному укладу провідних країн світу.

Актуалізація структури економіки України, має включати заходи щодо удосконалення системи прогнозування в країні, наукового супроводження стратегічних розробок, розвитку високотехнологічної промисловості, сприяння експорту продукції з високою доданою вартістю.

Завантажити довідку