МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 11.11.2021 (за січень-вересень 2021 р.)

Центром регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова та відділом макроекономічної політики та регіонального розвитку Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України виконано щомісячний моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за січень-вересень 2021 року. Оперативна рейтингова оцінка (наростаючим підсумком) здійснюється на основі 50-ти щомісячних та квартальних показників за 9-ма напрямами: I. Економічний розвиток; II. Зовнішньоекономічна діяльність; III. Інвестиційна діяльність; IV. Фінанси; V. Споживчий ринок; VI. Житлово-комунальне господарство; VII. Платоспроможний попит населення; VIII. Ринок праці; IX. Населення.

За загальним інтегральним показником соціально-економічного розвитку регіонів України за січень-вересень 2021 року (станом на 11.11.2021 року):

– на найвищих місцях розташувалися (лідери) м. Київ (1), Дніпропетровська (2), Київська (3), Львівська (4), Одеська (5) області;

– на найнижчих (аутсайдери) – Кіровоградська (25), Луганська (24), Донецька (23), Чернігівська (22), Херсонська (21) області.

За січень-вересень 2021 р. у порівнянні з січнем-вереснем 2020 р.:

– значно погіршилися позиції Кіровоградської області (на 12, з 13 до 25), Вінницької (на 7 з 7 до 14), Хмельницької (на 5, з 11 до 16), Миколаївської (на 4, з 9 до 13), Рівненської (на 4, з 8 до 12), Черкаської (на 4, з 15 до 19);

– не змінилися позиції м. Києва (1) і Луганської (24) області;

– значно покращилися позиції Чернівецької області (на 12, з 22 до 10), Івано-Франківської (на 10, з 17 до 7), Тернопільської (на 9, з 18 до 9), Закарпатської (на 8, з 23 до 15), Запорізької (на 4, з 12 до 8);

– зміни по інших регіонах коливаються в межах 1-3 місць.

Завантажити презентацію