МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 10.01.2022 (за січень-листопад 2021 р.)

Центром регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова та відділом макроекономічної політики та регіонального розвитку Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України виконано щомісячний моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за січень-листопад 2021 року. Оперативна рейтингова оцінка (наростаючим підсумком) здійснюється на основі 50-ти щомісячних та квартальних показників за 9-ма напрямами: I. Економічний розвиток; II. Зовнішньоекономічна діяльність; III. Інвестиційна діяльність; IV. Фінанси; V. Споживчий ринок; VI. Житлово-комунальне господарство; VII. Платоспроможний попит населення; VIII. Ринок праці; IX. Населення.

За загальним інтегральним показником соціально-економічного розвитку регіонів України за січень-листопад 2021 року (станом на 10.01.2022 року):

За січень-листопад 2021 р. у порівнянні з січнем-листопадом 2020 р.:

Завантажити презентацію