МОНІТОРИНГ І КОМЕНТАРІ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ (лютий 2018 р.)

У рамках щомісячного моніторингу проаналізовано найбільш суттєві зміни регуляторної політики у зв’язку з прийнятими протягом лютого 2018 р. нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади.

У сфері адміністративних послуг, дозвільної системи та ліцензування прийнято наступні нововведення:

У сфері податкової політики та адміністрування податків:

Зміни у сфері зовнішньоекономічної діяльності стосувалися регламентації переходу від обов’язкового до добровільного використання печаток у взаємовідносинах суб’єктів господарювання з Держекспортконтролем, іншими державними органами з питань експортного контролю (Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю» від 21 лютого 2018 р. № 99).

У сфері контрольно-перевірочної діяльності Урядом затверджені заходи щодо реформування системи управління сферою державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення й охорони природних ресурсів (Постанова Кабінету Міністрів України «Питання реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища» від 21 лютого 2018 р. № 102).

У розділі «Практика дерегулювання економіки в Україні»:

У розділі «Перспективне законодавство» наведено проекти законодавчих актів, дія яких спрямована на дерегулювання різних сфер економіки України, а саме:

сфера ліцензування:

сфера зайнятості (Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні » від 08.02.2018 р. № 7529-1);

сфера послуг:

сфера земельних відносин (проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» (щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього)» від 22.02.2018 р. № 8049.);

сфера державного нагляду і контролю (проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо врегулювання державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища)» від 27.02.2018 р. № 8066).

Оцінка проведення АРВ законодавчих актів (розділ 4 моніторингу). Позиціонування центральних органів виконавчої влади в запропонованих матрицях свідчить про в цілому задовільні результати, проте два Міністерства (Міністерство соціальної політики України та Міністерство охорони здоров’я України) не розробили АРВ для всіх проектів регуляторних актів

Завантажити моніторинг