МОНІТОРИНГ І КОМЕНТАРІ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ (жовтень 2017 р.)

В рамках щомісячного моніторингу проаналізовано найбільш суттєві зміни регуляторної політики у зв’язку з прийнятими протягом жовтня 2017 р. нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади.

В реєстраційній сфері наголошено на новаціях, введених Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб'єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації» від 18 жовтня 2017 р.    № 784, яким затверджено порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру,  надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб'єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації.

В сфері адміністративних послуг, дозволів та ліцензування було введено наступні зміни:

Змінами в сфері банківської діяльності скасовано певні вимоги до банків для проведення аналізу фінансових операцій (Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 3 жовтня 2017 р. №98).

В розділі «Практика дерегулювання економіки в Україні» проаналізовано дані  рейтингу Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, згідно з якими визначено 5 регіонів з найкращим бізнес-кліматом. Крім того, наведено аналітичну інформацію щодо позицій України в міжнародному рейтингу Doing Business 2018 в цілому та за окремими показниками.

В розділі «Перспективне законодавство» наведено проекти регуляторних актів, дія яких направлена на дерегулювання різних сфер економіки України, а саме:

Оцінка проведення АРВ законодавчих актів (розділ 4 моніторингу) свідчить про наявність позитивної тенденції щодо якості проведення АРВ нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади. В жовтні 2017 р. проблемною була нормотворча діяльність п’яти з 22 центральних регуляторних органів: Міністерства соціальної політики, Державної екологічної інспекції, Державної служби України з питань праці, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державної служби геології та надр, що обґрунтовано відсутністю більшості АРВ за розробленими ними нормативними актами та є порушенням ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV в частині обов’язковості оприлюднення АРВ разом із проектом регуляторного акту.

Завантажити моніторинг