ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Аналіз практики оподаткування та судової практики свідчить про наявність низки невирішених проблем в сферах: валютного регулювання та оподаткування зовнішньоекономічних операцій; проведення позапланових перевірок платників податків за рішенням суду; сплати податку на доходи фізичних осіб у випадку наявності підрозділів юридичної особи-роботодавця, які розташовані в інших територіальних громадах.

Шляхи законодавчого врегулювання вказаних проблем викладені в пропозиціях Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України та кафедри оподаткування Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, підготовлених до чергового засідання Науково-консультативної Ради Головного управління ДФС у Харківській області.

Завантажити довідку