МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНКИ ПРОГРЕСИВНОСТІ СТРУКТУРИ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ

Деревообробна промисловість є стратегічно перспективним експортоорієнтованим сегментом економіки України, важливою ланкою в інтеграції національної економіки у глобальні ланцюги доданої вартості.

Ґрунтуючись на класифікації рівнів виробничо-технологічних переділів деревообробної промисловості запропоновано методичні положення з оцінки прогресивності структури деревообробної промисловості України та країн світу. Інтегральний показник оцінки прогресивності структури деревообробної промисловості країни сформовано за видами економічної діяльності деревообробної промисловості: виробництво пиломатеріалів; виробництво шпону; виробництво листових деревних матеріалів, за кожним з яких встановлено коефіцієнт прогресивності.

Найбільш прогресивну структуру деревообробної промисловості серед 36-ти країн світу мають такі країни: Греція, Італія, Польща та Угорщина. Значення інтегрального показника прогресивності структури виробництва деревообробної промисловості України у 2020 р. склало 0,3184 (20-те місце серед 36-ти країн світу).

Здійснено позиціонування України та країн світу із використанням матричного підходу у площині координат обсягів випуску продукції деревообробної промисловості за видами економічної діяльності та їх питомої ваги у обсягах виробництва деревообробної промисловості.

Збільшення глибини переробки деревини в продукцію з більш високою доданою вартістю є одним з основних пріоритетів розвитку вітчизняної деревообробної промисловості.

Завантажити аналітичну довідку