ПОТОЧНИЙ СТАН НАЦІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ НАФТОГАЗОКОРИСТУВАННЯ

За результатами проведеного аналізу стану національної сфери нафтоенергокористування слід констатувати, що нафтогазова і нафтопереробна галузі України знаходяться у критичному стані, з ознаками наявності необоротних регресивних процесів про що свідчать такі факти:

 1. При відносно стабільній величині попиту на нафтопродукти в 2009-2012 роках обсяги виробництва в Україні мали стійку тенденцію до скорочення, що обумовило: - подальше зниження значущості галузі в національній соціально-економічній сфері; - наростання експансії імпортних нафтопродуктів на вітчизняному ринку; - наростання енергетичної небезпеки країни в нафтовій сфері.

 2. Ступінь зовнішньої енергетичної залежності країни в газовій сфері також лишається високим. При цьому значний негативний вплив на енергетичну безпеку країни чинить недопустимо низький рівень диверсифікованості імпортних поставок природного газу.
 3. Значення транзитного транспортування природного газу територією країни також стало вагомим чинником зниження соціально-економічної значущості галузі.
 4. Падіння обсягів переробки нафти в країні обумовило скорочення імпорту сировини, при недостатньому рівні власного видобутку, яка в свою чергу визначається високою ціною на російську нафту, що в умовах недостатнього технологічного рівня вітчизняних нафтопереробних заводів є одним з основних чинників їх збитковості.
 5. Нафтопереробна промисловість характеризується недопустимо високим надлишком потужностей первинної переробки нафти і недостатністю потужностей її поглибленої переробки, що в сучасних умовах, зважаючи на високі ціни на сировину, визначає нераціональність ресурсовикористання, невідповідність якості готової продукції євро стандартам, а отже і неконкурентоспроможність вітчизняної нафтопереробки в цілому.
 6. Фінансовий стан всіх без виключення нафтопереробних заводів України критичний. Активи більшості підприємств не перекривають їх боргові зобов’язання, часто відсутній не тільки власний оборотний, а й власний капітал.
 7. Державна політика в сфері нафтогазокористування неефективна, що підтверджується наступним:
  • приватизація нафтопереробних заводів за участю російських інвесторів метою якої було забезпечення стабільних імпортних поставок нафтової сировини виявилась хибною, оскільки не змогла перешкодити зупиненню роботи заводів власниками яких є російські фінансово-промислові структури;
  • поточні заходи з диверсифікації імпорту нафти і газу також не принесли результатів;
  • практика продовження застарілих вітчизняних стандартів на моторне паливо стримує технологічний рівень нафтопереробки;
  • енергетична стратегія України на період до 2030 року не має достатньої глибини обґрунтування, що ставить під сумнів реальність її виконання в сфері нафтогазокористування.
Завантажити довідку