МОНІТОРИНГ І КОМЕНТАРІ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ (листопад 2014 р.)

Моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів у сфері оподаткування – спільний, постійно діючий проект НДЦ ІПР НАН України (http://ndc-ipr.org)  і кафедри оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця (https://www.facebook.com/groups/1926891494261445/).

Метою щомісячного Моніторингу є:

Методологія аналізу законодавчих та нормативно-правових актів передбачає ідентифікацію їх впливу на діяльність платників податків, порівняння нової редакції аналізованої норми з попередньою; оцінку можливої результативності відповідних змін з відокремленням позитивних наслідків та потенційних недоліків (ризиків). Критерії оцінки очікуваної результативності:

Аналіз законодавчих та нормативно-правових актів здійснюється за такими напрямами:

Моніторинг передбачає щомісячне оприлюднення результатів.

Завантажити моніторинг