МОНІТОРИНГ І КОМЕНТАРІ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ (липень 2018 р.)

Моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів у сфері оподаткування – спільний, постійно діючий проект НДЦ ІПР НАН України (http://ndc-ipr.org) і кафедри митної справи та оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця (http://www.kaffinop.hneu.edu.ua), що реалізується за підтримки Об’єднання промисловців і підприємців Харківської області - регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців».

Метою щомісячного Моніторингу є:

• оперативний аналіз нормативно-правових актів у сфері оподаткування та митного регулювання;

• експертна оцінка ризиків, пов’язаних з прийняттям нових нормативних актів.

Поточний випуск моніторингу містить аналіз найбільш важливих змін нормативно-правової бази оподаткування за такими напрямами.

Податковий контроль:

Податок на прибуток підприємств:

Податок на доходи фізичних осіб:

Податок на додану вартість:

 Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки:

Плата за землю:

Туристичний збір:

Єдиний соціальний внесок:

Завантажити презентацію