МОНІТОРИНГ І КОМЕНТАРІ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ  (липень 2019 р.)

Моніторинг законодавчих і нормативно-правових актів у сфері оподаткування – спільний, постійно діючий проект НДЦ ІПР НАН України (http://ndc-ipr.org)  і кафедри митної справи та оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця (http://www.kaffinop.hneu.edu.ua), що реалізується за підтримки Об’єднання промисловців і підприємців Харківської області - регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців»

Метою щомісячного Моніторингу є:

Поточний випуск моніторингу містить аналіз найбільш важливих змін нормативно-правової бази оподаткування за такими напрямами.

Податок на додану вартість

Акцизний податок

Митне регулювання

Завантажити презентацію