МОНІТОРИНГ І КОМЕНТАРІ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ (січень 2019 р.)

Моніторинг законодавчих і нормативно-правових актів у сфері оподаткування – спільний, постійно діючий проект НДЦ ІПР НАН України (http://ndc-ipr.org)  і кафедри митної справи та оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця (http://www.kaffinop.hneu.edu.ua), що реалізується за підтримки Об’єднання промисловців і підприємців Харківської області - регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців».

Метою щомісячного Моніторингу є:

Поточний випуск Моніторингу містить аналіз найбільш важливих змін нормативно-правової бази оподаткування за такими напрямами.

Адміністрування податків:

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

Митне регулювання:

затверджено зміни до трьох митних Класифікаторів  (Наказ Міністерства фінансів України від 11.01.2019 р. № 6).

Завантажити презентацію