МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СВІТУ

Проведений аналіз конкурентоспроможності деревообробної промисловості України та країн світу свідчить, що, у порівнянні з іншими країнами світу, конкурентоспроможність деревообробної промисловості України в цілому має досить високий рівень розвитку. Аналогічний рівень спостерігається й за конкурентоспроможністю виробництва пиломатеріалів (5-те місце, серед 36-ти досліджуваних країн світу) та виробництва шпону (2-ге місце), а конкурентоспроможність виробництва листових деревних матеріалів має середній рівень (15-те місце).

Кластеризація досліджуваних країн за рівнем конкурентоспроможності комплексних показників видів економічної діяльності (ВЕД) деревообробної промисловості визначила, що Україна відноситься до кластеру, який характеризується високими рівнями конкурентоспроможності ВЕД деревообробної промисловості. За результатами кластеризації ВЕД деревообробної промисловості країн світу за рівнями часткових показників, Україну було віднесено до кластерів, що характеризувалися високими рівнями частки виробництва та чистої торгівлі й низьким рівнем імпортозалежності часткових показників оцінки конкурентоспроможності.

Незважаючи на досить високий загальний рівень конкурентоспроможності деревообробної промисловості України, серед аналізованих країн світу, його досягнуто за рахунок високих об’ємів виробництва та торгівлі ВЕД із низькою часткою доданої вартості, що вказує на сировинну спрямованість галузі. Для підтримки високого рівня конкурентоспроможності деревообробної промисловості країни в майбутньому необхідно нарощувати об’єми виробництва й торгівлі ВЕД деревообробної промисловості з високою часткою доданої вартості.

Таким чином, розроблений методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності деревообробної промисловості країни в цілому і окремих його ВЕД (виробництво пиломатеріалів; виробництво шпону; виробництво листових деревних матеріалів), передбачає оцінювання за такими параметрами конкурентоспроможності, як: частка виробництва ВЕД в загальному обсязі виробництва деревообробної промисловості; чиста торгівля ВЕД деревообробної промисловості та імпортозалежність ВЕД деревообробної промисловості, й дозволяє визначити як інтегровану кількісну характеристику досліджуваного явища, так і його складових з метою ідентифікації наявних проблем.

Завантажити довідку