МОНІТОРИНГ І КОМЕНТАРІ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ (червень 2018 р.)

Моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів у сфері оподаткування – спільний, постійно діючий проект НДЦ ІПР НАН України (http://ndc-ipr.org)  і кафедри митної справи та оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця (http://www.kaffinop.hneu.edu.ua), що реалізується за підтримки Об’єднання промисловців і підприємців Харківської області - регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців»

Метою щомісячного Моніторингу є:

Поточний випуск моніторингу містить аналіз найбільш важливих змін нормативно-правової бази оподаткування за такими напрямами.

Реформування податкової системи:

Податок на додану вартість:

Рентна плата:

Митне регулювання:

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

Завантажити презентацію