Лісопромисловий комплекс України

Довідка містить аналіз питомої ваги галузей лісопромислового комплексу (ЛПК) України у випуску продукції, валовій доданій вартості, експорті країни та динаміки зміни цих показників на основі даних за 2005, 2010 та 2014 роки.

Дослідження зв’язків галузей ЛПК з іншими видами економічної діяльності дозволило встановити наступне:

У довідці наведена географічна, товарна та цінова структура зовнішньої торгівлі України продукцією ЛПК у 2015 р.

Також представлено виробничо-продуктову схему ЛПК України, яка містить взаємозв’язок складових сировинного сегменту, сегменту напівфабрикатів та сегменту глибокої переробки.

Завантажити довідку