ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВКЛЮЧЕННЯ У ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

Сучасні підходи до оцінки зовнішньоекономічної безпеки, зокрема її торговельної складової, зосереджуються головним чином на визначенні експортних та імпортних квот та залежності економіки країни від критичного імпорту енергоресурсів та борговому навантаженні. Певним недоліком методик, що застосовуються в Україні, є включення тимчасових орієнтирів, як, наприклад, питома вага імпорту енергоносіїв. Попри важливість цього показника він може і не мати критичного впливу, якщо ефективна переробна промисловість та галузі послуг забезпечують експорт національної доданої вартості у необхідному обсязі.

Крім того, використовувані наразі підходи не враховують сучасні тенденції до вертикальної спеціалізації та включення країн до глобальних ланцюгів створення вартості. Але, як зазначається в аналітичних матеріалах Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) та Організації Об’єднаних Націй з торгівлі й розвитку (UNCTAD), розвиток глобальних ланцюгів поряд із значними перевагами та відкриттям нових можливостей може мати і суттєві довгострокові ризики. Тому при оцінці зовнішньоекономічної безпеки урахування процесів інтеграції, які у світовій практиці оцінюються показниками міжнародної торгівлі доданою вартістю, є доцільним та необхідним.

Формування переліку показників оцінки визначається можливим ризикам зовнішньоекономічної діяльності, якими для України є наступні:

Запропонований підхід до оцінки зовнішньоторговельної безпеки України ґрунтується на інтегральній оцінці за напрямами: баланс зовнішньоторговельної діяльності, імпортозалежність внутрішнього ринку та експорту, прогресивність експорту і випуску товарів, що дозволяє разом із показниками експортної та імпортної залежності врахувати вплив руху доданої вартості в економіці країни та міжнародній торгівлі. Застосування зазначеного багатовимірного підходу дозволяє вести постійний моніторинг та виробляти й приймати ефективні, науково-обґрунтовані рішення на всіх рівнях для запобігання потенційних та зниження існуючих загроз зовнішньоекономічній безпеці, що можуть виникати в процесі включення країни у глобальні ланцюги створення доданої вартості.

Завантажити матеріали