МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

Ефективність проведення реформ у країні залежить від якості законодавчої бази. Експертиза нормативно-правових актів є засобом забезпечення ефективного державного управління та зниження рівня корупції в Україні.

Основним напрямом проведення експертизи нормативно-правових актів є оцінювання їх дієвості, регуляторного впливу та виявлення корупціогенних чинників.

Основні результати:

Низька дієвість нормативно-правових актів та корупція перешкоджають економічним реформам, порушують взаємодію між державним апаратом, бізнесом і суспільством, стримують надходження внутрішніх та зовнішніх інвестицій, сприяють криміналізації та тінізації економіки.

Моніторингова експертиза нормативно-правових актів є одним із найважливіших технологічних етапів правотворчості, що спрямовується на оцінку їх регуляторного впливу та дієвості, виявлення положень, які сприяють створенню умов для прояву корупції.

Завантажити матеріали