ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

Системи централізованого теплопостачання населених пунктів набули розповсюдження в Україні ще за радянських часів. На даний час в Україні діє понад 1600 підприємств комунальної теплоенергетики, які надають послуги з централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання. З загального житлового фонду України більше 47 % квартир обладнані гарячим водопостачанням і центральним опаленням. Згідно Енергетичного балансу України за 2019 р. річний обсяг виробництва теплоенергії складає 6670 тис. Гкал в 2019 р.

Переважна більшість підприємств теплоенергетики знаходяться в комунальній власності відповідних територіальних громад, але діяльність в сфері теплопостачання підлягає державному регулюванню, механізм якого орієнтований виключно на адміністративні методи управління. Такий механізм державного регулювання є однією з причин, того що сучасний стан теплопостачання населених пунктів України характеризується наступними рисами:

     - з боку споживачів – незадоволеність вартістю, якістю і надійністю послуг;

     - з боку виробників і постачальників теплоенергії – критичний рівень фізичного зносу обладнання, збитковість абсолютної більшості підприємств та їх балансування на грані банкрутства.

У даній аналітичній записці наведено аналіз сучасного стану централізованого теплопостачання, проаналізовані недоліки державного регулювання інвестиційної діяльності. На підставі проведеного аналізу розроблені пропозиції щодо вдосконалення державного регулювання діяльності в сфері теплопостачання.

Завантажити аналітичну довідку