МОНІТОРИНГ І КОМЕНТАРІ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ (грудень 2017 р.)

В рамках щомісячного моніторингу проаналізовано найбільш суттєві зміни регуляторної політики у зв’язку з прийнятими протягом грудня 2017 р. нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади.

В реєстраційній сфері основними нововведеннями були наступні:

В сфері адміністративних послуг, дозволів, ліцензування й державного управління прийнято наступні нововведення:

В сфері податкової політики та адміністрування податків:

Зміни в сфері зовнішньоекономічної діяльності стосувалися особливостей та умов нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 2018 році (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1018 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2018 рік»).

Значна кількість прийнятих нормативно-правових актів зв’язано з державнім наглядом (контролем), зокрема:

В банківський сфері основними нововведеннями були такі:

В розділі «Практика дерегулювання економіки в Україні»:

1) оприлюднено плани основних контролюючих органів щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності на 2018 рік.;

2) наведено інформацію про апробацію в пілотному режимі алгоритму автоматизації камеральних перевірок;

3) наголошено на збільшенні кількості відкритих в Україні в 2017 році компаній та суб’єктів підприємницької діяльності;

4) погіршено умови самозайнятості, про що свідчить перевищення ліквідованих ФОП над зареєстрованими.

В розділі «Перспективне законодавство» наведено проекти регуляторних актів, дія яких направлена на дерегулювання різних сфер економіки України, а саме:

Оцінка проведення АРВ законодавчих актів (розділ 4 моніторингу) свідчить про наявність позитивної тенденції щодо якості проведення АРВ нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади. У грудні 2017 р. було розроблено 82 проекти регуляторних актів 65 центральними органами виконавчої влади. Підвищення кількості проектів регуляторних актів призвело до зниження якості їх аналізу за деякими органами влади, що спостерігається у відсутності АРВ до 11 проектів НПА та несвоєчасним оприлюдненням деяких з них. Всі АРВ розроблені за новою методикою, проте спостерігається ситуація оприлюднення АРВ на сайті Державної регуляторної служби при відсутності його на офіційному сайті органу розробника, що не відповідає чинному законодавству.

Завантажити моніторинг