МОНІТОРИНГ І КОМЕНТАРІ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ (листопад 2014 р.)

Моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів у сфері регуляторної політики – один з проектів НДЦ ІПР НАН України в сфері науково-експертної та експертно-аналітичної діяльності, який започаткований з січня 2014 року та передбачає щомісячне оприлюднення результатів.

Метою Моніторингу є відстеження та оперативний аналіз змін в законодавстві та нормативно-правовому забезпеченні в сфері регуляторної політики та дерегулювання економіки.

Аналіз законодавчих та нормативно-правових актів здійснюється за такими напрямами:

1) реєстраційна система;

2) адміністративні послуги, дозвільна система та ліцензування;

3) податкова політика та адміністрування податків;

4) зовнішньоекономічна діяльність;

5) бюджетна система та міжбюджетні відносини;

6) контрольно-перевірочна діяльність;

7) банківська діяльність; 

8) публічні закупівлі.

Методологія аналізу законодавчих та нормативно-правових актів передбачає ідентифікацію їх впливу на діяльність громадян та/або суб'єктів господарювання, порівняння нової редакції аналізованої норми з попередньою, ідентифікацію результативності відповідних змін з відокремленням позитивних наслідків та потенційних недоліків (ризиків).

При оцінці очікуваної результативності враховується зменшення або збільшення корупційних ризиків, кількості процедур, витрат часу та коштів громадянами та суб'єктами господарювання на отримання відповідної адміністративної послуги, а також доцільність використання конкретного інструмента порівняно з можливими альтернативами.

Завантажити моніторинг