Науково-дослідний центр
індустріальних проблем розвитку НАН України
Наукові підрозділи
Допоміжні й інші підрозділи
Відділ
Макроекономічної політики та регіонального розвитку
Відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку
Завідувач відділу: Ярошенко Ігор Васильович
Пріоритетні напрями діяльності відділу:
 • фундаментальні та прикладні дослідження;
 • експертно-аналітичні розробки;
 • проектно-консалтингові роботи.

 

Основні напрями фундаментальних та прикладних досліджень:

 • реформування національної економіки й обґрунтування економічної політики з урахуванням інтеграційних процесів у світовій економіці;
 • макроекономічна політика, макроекономічний аналіз і прогнозування;
 • моделювання соціально-економічних процесів;
 • соціально-економічні проблеми просторового розвитку території України;
 • регіональна політика, публічне управління та регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, окремих територій, громад.

 

Основні напрями експертно-аналітичної діяльності:

 • аналіз і прогнозування соціально-економічного розвитку України та її регіонів;
 • аналіз та обґрунтування напрямів реформування економічної політики країни;
 • моніторинг і формування рекомендацій щодо соціально-економічного розвитку регіонів України;
 • моніторинг законодавчих і нормативно-правових актів у сферах регуляторної політики та оподаткування;
 • аналіз результативності децентралізації, управління та адміністративно-територіальний устрій;
 • експертиза нормативно-правових і законодавчих актів у сфері макроекономічної та регіональної політики.

 

Основні напрями проектно-консалтингової роботи:

 • формування стратегій розвитку регіонів, окремих територій, спроможних територіальних громад, міст;
 • розробка та техніко-економічне обґрунтування проектів розвитку територіальних громад;
 • консалтинг у сфері публічного адміністрування територіальних громад.

 

Останні публікації:
 • Семигуліна І. Б., Ярошенко І. В., Полякова О. Ю., Іванова О. Ю. Класифікація територіальних громад в Україні як інструментарій результативного публічного управління просторовим розвитком. Проблеми економіки. 2023. №2. C. 129–140. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-2-129-140
 • Адаптаційний потенціал забезпечення стійкого функціонування реального сектора економіки України в умовах глобальної нестабільності : кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, В. Є. Хаустова, В. І. Отенко, Н. В. Бєлікова, О. Ю. Полякова, О. Ю. Іванова, Д. Г. Михайленко,В. О. Шликова, Є. М. Крячко, І. Б. Семигуліна, О. В. Шпілевський, О. М. Леванда, Р. В. Харченко, О. С. Матвейченко. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 176 с. Available from: https://www.researchgate.net/publication/354698453_Adaptacijnij_potencial_zabezpecenna_stijkogo_funkcionuvanna_realnogo_sektora_ekonomiki_Ukraini_v_umovah_globalnoi_nestabilnosti_Adaptive_potential_to_ensure_the_sustainable_functioning_of_the_real_sec
 • Polyakova O., Shlykova V., Ivanova O. Macroeconomical and social stability: interaction problems / Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 2021. P. 142-158.
 • Ivanov Yu., Ivanova O., Laptiev V., Polyakova O., Shlykova V. Problem-oriented Management of United Territorial Communities' Development Based on Decentralization under the Pandemic Influence. International Scientific and Practical Conference “Sustainable Development in the Post-Pandemic Period” (SDPPP-2021). SHS Web of Conferences. Vol. 126. 02001 (2021). DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202112606002 (Web of Science)
 • Теоретичні та практичні аспекти розпізнавання патологічних процесів в економіці україни : кол. моногр. / за заг. ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, Ю. Б. Іванов, В. Є. Хаустова, Н. В. Бєлікова, О. Ю. Полякова, П. В. Проноза, О. Ю. Іванова, І. В. Ярошенко, В. О. Шликова, О. В. Тур, І. Б. Семигуліна, Н. Л. Луценко, Т. А. Філатова, М. Є. Іванов. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 426 с.
 • Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України: кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, Ю. Б. Іванов, В. Є. Хаустова, О. Ю. Полякова, О. Ю. Іванова, М. С. Дороніна, В. Ф. Тищенко, І. Ю. Матюшенко, В. О. Шликова, О. М. Красноносова, І. В. Ярошенко, В. І. Лаптєв, М. В. Гомон. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 360 с.
 • Концептуальні засади розвитку аграрної сфери та сільських територій України : кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, Н. В. Белікова, О. Ю. Полякова, В. Є. Хаустова, І. Ю. Грішова, І. В. Ярошенко, О. М. Красноносова, Д. Г. Михайленко, І. В. Семигуліна, О. В. Тур, О. М. Леванда, Р. В. Харченко. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 280 с.
 • Стратегія розвитку міста Харкова до 2020 року. Харків, 2016. 92 с.
 • Оцінка наслідків членства України у світовій організації торгівлі: монографія/за заг. ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. 212 с.
 • Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України: монографія/за ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014.
  280 с.
 • Бєлікова Н. В. Теорія і практика реформування економіки регіонів України: монографія. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М. 2015. 384 с.
 • Іванова О. Ю. Формування потенціалу саморозвитку регіонів України в контексті трансформаційних процесів: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. 304 с. 
 • Дерегулювання економіки: проблеми та перспективи: монографія/під заг. ред. М. О. Кизима,
  Ю. Б. Іванова. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. 288 с.
 • Налогово-бюджетные аспекты регионального развития: монография/под общ. ред. Ю. Б. Иванова. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2013. 344 с. 
Відділ
Промислової політики та енергетичної безпеки
Відділ промислової політики та енергетичної безпеки
Завідувач відділу: Шпілєвський Володимир Вікторович
Пріоритетні напрями діяльності відділу:
 • фундаментальні та прикладні дослідження;
 • експертно-аналітичні розробки;
 • проектно-консалтингові роботи.

 

Основні напрями фундаментальних та прикладних досліджень:

 • промислова політика, модернізація секторів економіки та забезпечення енергетичної безпеки;
 • науково-технічна й інноваційна політика;
 • структурні зміни в промисловості та паливно-енергетичному секторі;
 • глобальні процеси та національні проблеми розвитку промисловості, паливно-енергетичного сектора і науково-інноваційної діяльності.

 

Основні напрями проектно-консалтингових робіт:

 • розробка та техніко-економічне обґрунтування проектів будівництва та реконструкції виробничих об’єктів у промисловості та паливно-енергетичному секторі;
 • консалтингова діяльність у промисловості та паливно-енергетичному секторі;
 • розробка рекомендацій із стратегічного планування та організації (удосконалення) бізнес-процесів суб’єктів господарювання.

 

Основні напрями експертно-аналітичних робіт:

 • аналіз стану та прогнозування розвитку промисловості, паливно-енергетичного сектора й науково-інноваційної діяльності;
 • експертиза нормативно-правових і законодавчих актів у сфері промислової і енергетичної політики та науково-інноваційної діяльності;
 • інвестиційний аналіз створення суб’єктів господарювання в промисловості й енергетичному секторі.

 

Останні публікації:
 • Деревообробна промисловість України та країн світу: стан, проблемиі перспективи розвитку : кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима, І. О. Губарєвої ;авт. кол. : М. О. Кизим, І. О. Губарєва, В. Є. Хаустова, О. Ю. Іванова, Є. М. Крячко, Є. С. Колбасін, Р. В. Харченко. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 272 с. Available from: https://www.researchgate.net/publication/362068430_Derevoobrobna_promislovist_Ukraini_ta_krain_svitu_stan_problemi_i_perspektivi_rozvitku_Woodworking_industry_of_Ukraine_and_countries_of_the_world_state_problems_and_development_prospects

 • Hubarievа І., Hubariev O., Zinchenko V., Pronoza P. Ensuring the Competitiveness of the Ukrainian Woodworking Industry in the Post-Pandemic Period International Scientific and Practical Conference „Sustainable Development in the Post-Pandemic Period” (SDPPP-2021). SHS Web of Conferences. Vol. 126.  02001 (2021).  https://doi.org/10.1051/shsconf/202112602001 (Web of Science)

 • Енергетична модель економічного розвитку України : кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, В. Є. Хаустова, І. О. Губарєва, В. В. Шпілєвський, Є. М. Крячко, Є. С. Колбасін, О. В. Шпілєвський та ін.. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 308 с.

 • Теоретико-прикладні аспекти декарбонізації та розвитку розподіленої електроенергетики України : кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, В. Є. Хаустова, В. В. Шпілєвський, Є. І. Котляров, Т. І. Салашенко, Є. М. Крячко, Є. С. Колбасін, Д. М. Костенко, О. В. Шпілєвський, О. В. Лелюк, Г. В. Мілютін. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 344 с.

 • Кизим М. О., Шпілєвський В. В., Салашенко Т. І., Борщ Л. М. Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні складові та пріоритетні напрями. Бізнес Інформ. 2016. № 6. С. 79–89.

 • Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2015. 384 с.
 • Губарєва І. О. Формування економічної безпеки України: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2015. 443 с.
 • Хаустова В. Є. Промислова політика та відмінності у розвитку промисловості в інтеграційних об’єднаннях // Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. монографія/за ред. О. В. Манойленко. Харків: НТУ «ХПІ», 2014. С. 323–343.
 • Оцінка наслідків членства України у світовій організації торгівлі: монографія/за заг. ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. 212 с.
 • Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України: монографія/за ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. 280 с.
 • Податки і раціональне споживання енергоресурсів: реалії та перспективи: монографія/за ред. Ю. Б. Іванов, О. С. Віннікова. Харків: Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 256 с.
 • Хаустова В. Є., Григорова-Беренда Л. І. Оцінка та діагностика зовнішньоекономічної безпеки України: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2013. 192 с.
Планово-економічна служба та відділ бухгалтерського обліку та звітності
Сектор 1
Макроекономічного аналізу та прогнозування
Сектор 1. Макроекономічного аналізу та прогнозування
Завідувач сектору: Полякова Ольга Юріївна
Пріоритетні напрями наукових досліджень сектору:
 • моделювання і прогнозування соціально-економічного розвитку України та її регіонів;
 • реформування національної економіки й обґрунтування економічної політики з урахуванням інтеграційних процесів у світовій економіці;
 • патологічні процеси в економіці України та країн світу: розпізнавання та попередження;
 • прогнозування результативності законодавчих ініціатив;
 • моделювання нелінійної економічної динаміки;
 • моделювання прийняття рішень в умовах конфлікту; 
 • стратегування економічної політики.
Провідні співробітники сектору:
 • Іванов Юрій Борисович– головний науковий співробітник
 • Шликова Вікторія Олександрівна– старший науковий співробітник
 • Леванда Олена Михайлівна– молодший науковий співробітник
 • Луценко Наталія Леонідівна– молодший науковий співробітник
Останні публікації:
 • Кизим М. О., Бєлікова Н. В., Полякова О. Ю. Концепція виходу України з «пастки відсталості» у повоєнному періоді. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 64–69. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-64-69 
 • Yu. Ivanov, O. Ivanova, O. Poliakova, V. Shlykova, V. Laptiev Methodology of determining priority directions for stimulating the development of territorial communities on the basis of fiscal decentralization. FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY: Problems of Theory and Practice. Vol. 6 No. 47 (2022) 242-252. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3920
 • Іванов Ю. Б. Податки солідарності: новітній досвід ЄС та перспективи для України // Фінанси України. 2023. № 7; - С. 80-98. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2023.07.080
 • Ivanov, Yu., Tyshchenko, V., & Naidenko, O.  (2023). Customs and tax aspects of the economic integration of Ukraine into the EU. Development Management, 21(2), 20-29. doi: 10.57111/devt/2.2023.20. URL: https://devma.com.ua/uk/journals/t-21-2-2023/mitno-podatkovi-aspekti-ekonomichnoyi-integratsiyi-ukrayini-do-yes
 • Ivanov Yu., Ivanova O., Laptiev V., Polyakova O., Shlykova V. Problem-oriented Management of United Territorial Communities' Development Based on Decentralization under the Pandemic Influence. International Scientific and Practical Conference “Sustainable Development in the Post-Pandemic Period” (SDPPP-2021). SHS Web of Conferences. Vol. 126. 02001 (2021). DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202112606002
 • Регіональні аспекти митно-податкової політики : монографія / В. Ф. Тищенко, О. Є. Найденко, В. В. Карпова та інші. Під. Ред проф. Ю.Б. Іванова– Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 250 с.
 • Леванда O. M., Шликова В. O. Рівень доходів, умов харчування й тривалості життя населення: порівняльний аналіз України та країн ЄС. Демографія та соціальна економіка. 2018. №1(32). С.140-152. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2018.01.140.
 • Kyzym M., Matyushenko I., Polyakova O., Shlykova V., Moiseienko Yu. Benchmarking Study of the Global and Ukrainian Trends in Nanotechnologies’ Scientific Research for the Future NBIC-Society. British Journal of Economics, Management & Trade. 2016. Vol.13. Is. 2. P. 1–24. URL: http://sciencedomain.org/download/MTQwMjdAQHBm. DOI: 10.9734/BJEMT/2016/24812 Impact Factor: 1,599
 • Полякова О. Ю., Шликова В. О. Визначення факторів, що впливають на розвиток зовнішньої торгівлі в інтеграційних об’єднаннях // Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України: монографія/за ред. М.О. Кизима, І. Ю. Матюшенка. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. C. 71–80.
Сектор 1
Енергетичної безпеки та енергозбереження
Сектор 1. Енергетичної безпеки та енергозбереження
Завідувач сектору: Котляров Євген Іванович
Пріоритетні напрями наукових досліджень сектору:
 • формування економічної безпеки країни;
 • енергетична безпека й енергозбереження;
 • структурні зміни в паливно-енергетичному секторі;
 • глобальні процеси та національні проблеми розвитку паливно-енергетичного сектора;
 • аналіз стану та прогнозування розвитку паливно-енергетичного сектору;
 • експертиза нормативно-правових і законодавчих актів у сфері енергетичної політики;
 • інвестиційний аналіз створення суб’єктів господарювання в енергетичному секторі;
 • розробка та техніко-економічне обґрунтування проектів будівництва та реконструкції виробничих об’єктів у паливно-енергетичному секторі;
 • консалтингова діяльність у паливно-енергетичному секторі.
Провідні співробітники сектору:
 • Кизим Микола Олександрович– головний науковий співробітник
 • Салашенко Тетяна Ігорівна– старший науковий співробітник
 • Костенко Дмитро Миколайович– науковий співробітник
 • Харченко Руслан Валерійович– молодший науковий співробітник
 • Хаустов Микита Миколайович– молодший науковий співробітник
Останні публікації:
 • Теплозабезпечення великих міст України: поточний стан і напрями модернізації: кол. моногр. ‑ /НДЦ ІПР НАН України/. ‑ за ред. М. О. Кизима ; авт. кол. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 336 с.   
 • Chen, Q.; Balian, A.; Kyzym, M.; Salashenko, T.; Gryshova, I.; Khaustova, V. Electricity Markets Instability: Causes of Price Dispersion. Sustainability. 2021. 13 (22). 12343. DOI: 10.3390/su132212343.
 • Salashenko T. Determinants Of Competitive Power Markets. Governance: Strategies Processes, Technology: Proceedings of ІII International Scientific Conference Corporate (October 25th, 2019. Leipzig) Germany: Baltija Publishing. Р. 37–40.
 • Salashenko T. Energy security in Ukrainian gas sector: medium-term priorities of innovation activity // Integration processes in global economy. Taunton, United States of America: Aspekt Publishing of Budget Printing Center, 2017. Р. 21–40. 
 • Kostenko D. Concept of production and use of bioenergy crops in Ukraine. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2021. Nr. 64. Vol. 3. Р. 43–49. DOI: https://doi.org/10.24412/3162-2364-2021-64-3-43-49/
 • Кизим М.О., Котляров Є.І. Аналіз діючого порядку обґрунтування тарифів на виробництво, постачання та споживання теплової енергії. Бізнес Інформ. – 2020. – №3. C. 373–381. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-373-381.
 • Кизим М. О., Котляров Є. І., Хаустова В. Є. Аналіз організації централізованого теплозабезпечення великих населених пунктів в Україні та країнах світу. Бізнес Інформ. 2021. №9. C. 96–107. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-96-107.
 • Кизим М. О., Котляров Є. І. Шляхи вдосконалення механізму державного регулювання інвестиційної діяльності у сфері теплопостачання. Проблеми економіки. 2021. № 3. С. 48-55. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-48-55.
 • Шпілєвський В. В., Костенко Д. М., Шпілєвський О. В., Філатова Т. А. Методичний підхід до обґрунтування оптимальних техніко-економічних характеристик виробництва біодизеля з мікроводоростей. Бізнес Інформ. 2021. №11. C. 96–104. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-11-96-104.
Канцелярія та підрозділ господарського обслуговування
Сектор 2
Проблем регіонального розвитку та децентралізації
Сектор 2. Проблем регіонального розвитку та децентралізації
Завідувач сектору: Іванова Ольга Юріївна
Пріоритетні напрями наукових досліджень сектору:
 • соціально-економічні проблеми просторового розвитку території України;
 • регіональна політика, публічне управління та регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, окремих територій, громад;
 • моделювання і прогнозування соціально-економічного розвитку України та її регіонів;
 • аналіз та прогнозування результативності законодавчих ініціатив.
Провідні співробітники сектору:
 • Дороніна Майя Степанівна– старший науковий співробітник
 • Тур Олена Василівна– старший науковий співробітник
 • Семигуліна Ірина Борисівна– молодший науковий співробітник
 • Шпілєвський Олексій Володимирович– молодший науковий співробітник
Останні публікації:
 • Ivanov Yu., Ivanova O., Laptiev V., Polyakova O., Shlykova V. Problem-oriented Management of United Territorial Communities' Development Based on Decentralization under the Pandemic Influence. International Scientific and Practical Conference “Sustainable Development in the Post-Pandemic Period” (SDPPP-2021). SHS Web of Conferences. Vol. 126. 02001 (2021). DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202112606002
 • Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Соціально-економічні ознаки кризового стану економіки України та її промислового сектора: аналіз та оцінка основних показників розвитку, їх динаміки і тенденцій. Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 139–146.
 • Тур О. В., Козирєва О. В. Політика вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в Європейському Союзі. Бізнес Інформ. 2016. № 9. С. 34–39.
 • Тур О. В., Красноносова О. М. Оцінка ознак депресивного стану адміністративних районів Харківської області. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 3. С. 536–540.
 • Дороніна М.С. Behavioral Economics. The Research Methodology Background (Поведенческая экономика. Методологические предпосылки исследования). The Problems of Economy. 2015. №3. C. 237–243
 • The impact of modern global trends in agglomeration for regional policy of Ukraine / О.М. Красноносова / The Advanced Science Journal.-Torrance.-№1. - 2015. - С.186-198.
Сектор 2
Промислової політики та інноваційного розвитку
Сектор 2. Промислової політики та інноваційного розвитку
Завідувач сектору: Решетняк Олена Іванівна
Пріоритетні напрями наукових досліджень сектору:
 • промислова політика та модернізація секторів економіки країни;
 • науково-технічна й інноваційна політика в країні;
 • структурні зміни у промисловості;
 • глобальні процеси та національні проблеми розвитку промисловості, науково-технічного розвитку та науково-інноваційної діяльності;
 • аналіз стану та прогнозування розвитку промисловості й науково-інноваційної діяльності;
 • експертиза нормативно-правових і законодавчих актів у сфері промислової політики та науково-інноваційної діяльності;
 • інвестиційний аналіз створення суб’єктів господарювання у промисловості;
 • розробка та техніко-економічне обґрунтування проектів будівництва та реконструкції виробничих об’єктів у промисловості;
 • консалтингова діяльність у промисловості;
 • розробка рекомендацій із стратегічного планування та організації (удосконалення) бізнес-процесів суб’єктів господарювання.

 

Провідні співробітники сектору:
 • Хаустова Вікторія Євгенівна– головний науковий співробітник
 • Крячко Євген Миколайович– старший науковий співробітник
 • Трушкіна Наталія Валеріївна– старший науковий співробітник
 • Колбасін Євген Сергійович– науковий співробітник
Останні публікації:
 • Теоретичні та практичні аспекти розпізнавання патологічних процесів в економіці України: кол. монографія за ред М.О. Кизима [Кизим М.О., Іванов Ю.Б., Хаустова В.Є., Проноза П.В. та ін.]. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 426 с.
 • Решетняк О. І. Проблеми науки та розвитку наукомісткого виробництва в Україні в контексті формування соціального капіталу // Соціальний капітал як фактор економічного зростання суспільства: інституційний аспект аналізу : кол. моногр. / за ред. Г. Б. Тимохової. Харків : Вид-во НУА, 2019. С. 42–60.
 • Кизим М.О., Хаустова В.Є., Решетняк О.І., Успаленко В.І. Теоретико-методичні та практичні аспекти визначення перспективних напрямків наукової та науково-технічної діяльності в Україні. Проблеми економіки. 2021. № 2. С.23-26. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-2-23-36
 • Kyzym M., Khaustova V., Reshetnуak O., Danko N. (2020). Significance of Developmental Science under Assimilation of the Digitalization of the Ukrainian Economy. International Journal of Advanced Science and Technology. 29(6s), 1037 - 1042. Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/9167 (Scopus)
 • Хаустова В.Є. Управління  в  умовах  неотехнологічного  відтворення:  гібридна  модель розвитку підприємств. В монографії «Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій. Під ред. В.В. Прохорової, Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2020. С. 151-158.
 • Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України: кол. монографія за ред М.О. Кизима [Кизим М. О., Іванов Ю. Б., Хаустова В. Є., Крячко Є.М.та ін.]. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 360 с.
 • Хаустова В.Є. Диверсифікація і інтеграція як форми забезпечення стратегічних орієнтирів управління розвитком підприємств. Бізнес Інформ. 2020. № 12 (515). С. 482-494. DOI: 10.32983/2222-4459-2020-12-482-494
 • Хаустова В.Є. Решетняк О.І., Крамарев Г.В., Крячко Є.М. Оцінка високотехнологічних галузей в прогресивній структурі економіки країн світу та України. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 81–98. DOI: 10.32983/ 2222-4459-2020-9-81-98
 • Хаустова В.Є., Мушникова С.А. Диверсифікація та інтеграція: домінуюча роль в процесі розвитку підприємств в неотехнологічному середовищі. Економічний вісник. 2020. № 4. С. 163-169. DOI: 10.33271/ebdut/72.163
 • Gryshova I., Kyzym M., Khaustova V., Korneev V., Kramarev H. Assessment of the Industrial Structure and Its Influence on Sustainable Economic Development  and Quality of Life of the Population of Different World Countries. Sustainability. 2020, 12, 2072; doi:10.3390/su12052072 (Scopus, Q1 та Web of Science)
 • Gryshova I., Kyzym M., Hubarieva I., Khaustova V., Livinskyi A., Koroshenko M. Assessment of the EU and Ukraine Economic Security and Its Influence on Their Sustainable Economic Development. Sustainability. 2020, 12, 7692;  https://doi.org/10.3390/su12187692 (Scopus, Q1 та Web of Science)
 • Кизим М. О., Хаустова В.Є., Решетняк О. І. Ієрархія керівних документів державної політики з питань забезпечення наукової та науково-технічної діяльності в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 37–45. DOI: 10.32983/2222-4459-2020-8-37-45
 • Кизим М. О., Хаустова В.Є., Решетняк О. І. Проблеми вибору пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 50–58. 
 • https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-50-58
 • Kyzym M., Khaustova V., Reshetnуak O., Timohova G., Sakhnenko O. Research Study of the Problems of Human Resourcing of the Scientific and Innovation Entrepreneurship. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Volume-8, Issue 3C, November 2019. p. 213-218. DOI:10.35940/ijrte.C1036.1183C19 (Scopus, Q4)
 • Kyzym M.,  Reshetniak O. and  Lelyuk O. Simulating Development of Science in a Country with the Use of the Cognitive Approach. SHS Web Conf., 67, 2019. 01008. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196701008. (Web of Science)
 • Хаустова В.Є., Крамарев Г.В., Зінченко В.А. Інноваційно-технологічне забезпечення модернізації пріоритетних галузей економіки України. Бізнес Інформ. 2019. №3. С. 218-228. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-218-228
 • Кизим М. О., Хаустова В.Є., Крамарев Г.В., Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України. Проблеми економіки. 2019. № 1. С. 28-45. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-28-45
Аспірантура та кадрова служба