Поточна інформація
Акредитація ОНП (2022 р.)
Документи щодо акредитації освітньо-наукової програми 073 "Менеджмент"
Рецензії
Силабуси навчальних дисциплін
Робочі програми навчальних дисциплін
Акредитація ОНП (2023 р.)
Документи щодо акредитації освітньо-наукової програми 073 "Менеджмент"
Рецензії
Силабуси навчальних дисциплін
Робочі програми навчальних дисциплін
Документи щодо акредитації освітньо-наукової програми 281 "Публічне управління та адміністрування"
Рецензії
Силабуси навчальних дисциплін
Робочі програми навчальних дисциплін
Експертизи
Архів об'яв про захисти дисертацій
Об'яви про захист
2019 рік
2018 рік
2017 рік
2021 рік