Поточна інформація
Результати громадських обговорень проєктів ОНП
Акредитація ОНП
Документи щодо акредитації освітньо-наукової програми 073 "Менеджмент"
Рецензії
Силабуси навчальних дисциплін
Робочі програми навчальних дисциплін
Архів об'яв про захисти дисертацій
Об'яви про захист
2021 рік
2019 рік
2018 рік
2017 рік
Експертизи