Вчена рада Центру обговорює основні наукові напрями діяльності Центру та рекомендує їх до розгляду Відділенням економіки НАН України та затвердження Президією НАН України. Вчена рада аналізує стан реалізації результатів наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів

ПІБ Вчене звання та науковий ступінь Посада
Зінченко Володимир Анатолійович д. е. н. - голова вченої ради старший науковий співробітник НДЦ ІПР НАНУ
Губарєва Ірина Олегівна д. е. н., професор – заступник голови вченої ради заступник директора з наукової роботи НДЦ ІПР НАНУ
Бєлікова Надія Володимирівна д. е. н., доцент – секретар вченої ради учений секретар НДЦ ІПР НАНУ
Хаустова Вікторія Євгенівна д. е. н., професор – член вченої ради директор НДЦ ІПР НАНУ
Кизим Микола Олександрович д. е. н., професор, член-кореспондент НАН України - член вченої ради головний науковий співробітник відділу промислової політики та енергетичної безпеки НДЦ ІПР НАНУ
Дороніна Майя Степанівна д. е. н., професор – член вченої ради завідувач сектору проблем регіонального розвитку та децентралізації НДЦ ІПР НАНУ
Іванов Юрій Борисович д. е. н., професор – член вченої ради головний науковий співробітник відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку НДЦ ІПР НАНУ
Доровський Олександр Вікторович д. е. н. – член вченої ради генеральний директор ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»
Костенко Дмитро Миколайович к.е.н. - член вченої ради, голова профспілкового комітету науковий співробітник відділу промислової політики та енергетичної безпеки НДЦ ІПР НАНУ
Красноносова Олена Миколаївна к. е. н., доцент – член вченої ради старший науковий співробітник відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку НДЦ ІПР НАНУ
Полякова Ольга Юріївна к. е. н., доцент – член вченої ради завідувач сектору макроекономічного аналізу та прогнозування НДЦ ІПР НАНУ
Пономаренко Володимир Степанович д. е. н., професор – член вченої ради старший науковий співробітник відділу промислової політики та енергетичної безпеки НДЦ ІПР НАНУ
Рудика Віктор Іванович д. е. н. – член вченої ради директор ДП «Гипрококс»
Шпілєвський Володимир Вікторович к. е. н. – член вченої ради завідувач відділу промислової політики та енергетичної безпеки НДЦ ІПР НАНУ
Ярошенко Ігор Васильович к. е. н. – член вченої ради завідувач відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку НДЦ ІПР НАНУ