Вчена рада Центру обговорює основні наукові напрями діяльності Центру та рекомендує їх до розгляду Відділенням економіки НАН України та затвердження Президією НАН України. Вчена рада аналізує стан реалізації результатів наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів

ПІБ Вчене звання та науковий ступінь Посада
Хаустова Вікторія Євгенівна д. е. н., професор – голова вченої ради директор НДЦ ІПР НАН України
Губарєва Ірина Олегівна д. е. н., професор – заступник голови вченої ради заступник директора з наукової роботи НДЦ ІПР НАНУ
Бєлікова Надія Володимирівна д. е. н., професор – секретар вченої ради учений секретар НДЦ ІПР НАН України
Кизим Микола Олександрович д. е. н., професор, член-кореспондент НАН України - член вченої ради проректор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
Зінченко Володимир Анатолійович д. е. н. - член вченої ради в.о. старшого наукового співробітника відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку НДЦ ІПР НАН України
Пономаренко Володимир Степанович д. е. н., професор – член вченої ради ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
Іванов Юрій Борисович д. е. н., професор – член вченої ради в.о. головний науковий співробітник відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку НДЦ ІПР НАН України
Решетняк Олена Іванівна д. е. н., доцент - член вченої ради в.о. завідувача сектору промислової політики та інноваційного розвитку відділу промислової політики та енергетичної безпеки НДЦ ІПР НАН України
Полякова Ольга Юріївна к. е. н., доцент – член вченої ради завідувач сектору макроекономічного аналізу та прогнозування НДЦ ІПР НАН України
Костенко Дмитро Миколайович к.е.н. - член вченої ради, голова профспілкового комітету в.о. наукового співробітника відділу промислової політики та енергетичної безпеки НДЦ ІПР НАНУ
Ярошенко Ігор Васильович к. е. н., ст. дослідник – член вченої ради завідувач відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку НДЦ ІПР НАН України
Красноносова Олена Миколаївна к. е. н., доцент – член вченої ради старший науковий співробітник відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку НДЦ ІПР НАН України
Шпілєвський Володимир Вікторович к. е. н. – член вченої ради завідувач відділу промислової політики та енергетичної безпеки НДЦ ІПР НАН України
Рудика Віктор Іванович д. е. н. – член вченої ради директор ДП «Гипрококс»
Доровський Олександр Вікторович д. е. н. – член вченої ради генеральний директор ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»