#Підручники 
Податкова система
#Підручники 
Матюшенко І. Ю., Беренда С. В., Рєзніков В. В. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції (навчальний посібник), 2015
#Підручники 
Міжнародні економічні відносини : підручник / за ред. Голікова А. П., Довгаль О. А.; авт. кол., в т.ч. Матюшенко І. Ю., 2015
#Підручники 
Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент (навчальний посібник для студентів), 2014
#Підручники 
Іванов Ю. Б. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія, 2013
#Підручники 
Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) (навчальний посібник), 2013
#Підручники 
Іванов Ю. Б. Податкова система. Екологічні податки (навчальний посібник), 2011
#Підручники 
Іванов Ю. Б., Карпова В. В., Найденко О. Є. Податковий облік та звітність (підручник), 2011
#Підручники 
Податкова система України (навчальний посібник), 2011
#Підручники 
Податкова система
Податкова система [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Ю. Б. Іванов, В. Ф. Тищенко, О. Є. Найденко та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 408 с. Подано сукупність необхідних знань як цілісну навчальну дисципліну економічного профілю. Розглянуто сутність і види податків, податкову політику, контролюючі органи в сфері оподаткування, податковий менеджмент, податок на додану вартість, акцизний податок, мито, перекладання податків, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, плату за ресурси та послуги, майнові податки та збори, місцеві податки та збори, спрощену систему оподаткування, ухилення від податків. До кожної теми подано практикум, який містить запитання для самоперевірки, тестові та практичні завдання. Складено на основі робочої програми навчальної дисципліни.
21.08.2018
завантажити
#Підручники 
Матюшенко І. Ю., Беренда С. В., Рєзніков В. В. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції (навчальний посібник), 2015
Матюшенко І. Ю. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції (навчальний посібник), 2015
02.03.2015
завантажити
#Підручники 
Міжнародні економічні відносини : підручник / за ред. Голікова А. П., Довгаль О. А.; авт. кол., в т.ч. Матюшенко І. Ю., 2015
Голікова А. П., Довгаль О. А. Міжнародні економічні відносини (пыдручник), 2015
02.03.2015
завантажити
#Підручники 
Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент (навчальний посібник для студентів), 2014
Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент (навчальний посіб-ник для студентів), 2014
02.03.2014
завантажити
#Підручники 
Іванов Ю. Б. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія, 2013
Іванов Ю. Б. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія, 2013
25.03.2013
завантажити
#Підручники 
Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) (навчальний посібник), 2013
Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) (навчальний посібник), 2013
02.03.2013
завантажити
#Підручники 
Іванов Ю. Б. Податкова система. Екологічні податки (навчальний посібник), 2011
Іванов Ю. Б. Податкова система. Екологічні податки (навчальний посібник), 2011
03.06.2011
завантажити
#Підручники 
Іванов Ю. Б., Карпова В. В., Найденко О. Є. Податковий облік та звітність (підручник), 2011
Іванов Ю. Б., Карпова В. В., Найденко О. Є. Податковий облік та звітність (підручник), 2011
17.03.2011
завантажити
#Підручники 
Податкова система України (навчальний посібник), 2011
Податкова система України (навчальний посібник), 2011
09.03.2011
завантажити