Семінари

Особливості підготовки до публічного виступу

Семінари

Особливості та небезпеки експертного оцінювання

Семінари

Ідентифікатори науковця в сучасному науковому просторі

Семінари

Основи успішної презентації

Семінари

Наукові тексти, першоджерела, етика цитування (частина ІІ)

Семінари

Наукові школи, теорії та концепції

Семінари

Економіко-математичне моделювання

Семінари

Формулювання та доведення гіпотез

Семінари

Взаємозв'язок теоретичних та практичних проблем дослідження

1 2